Избори на членове за Европейски парламент от Република България

Избори на членове за Европейски парламент от Република България

Във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. информираме всички студенти от ОКС "професионален бакалавър", "бакалавър" и "магистър" в редовно обучение за следното:

Те могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена студентска книжка (или издадено уверение) за учебната 2018/2019 г. (чл. 241, ал. 1от Изборния кодекс).

Фронт офисите на "бакалавър", "магистър" и учебният отдел на Колежа по туризъм на 26 май 2019 г. ще са с работно време от 08:00 ч. до 16:30 ч.