Конспект за държавен изпит за спец. "Мениджмънт на човешките ресурси" - ДНДО, ОКС "магистър"