Конспект за държавен изпит за спец. "Публична администрация", ОКС "бакалавър"