Преглед на студентската научна дейност

Прегледът на студентската научна дейност за специалност „Мениджмънт” и специалност „Публична администрация” ще се проведе на 16 април от 16.15 ч. в зала 323 пред жури в състав:

  1. гл. ас. д-р Катя Владова - председател
  2. гл. ас. д-р Веселина Максимова
  3. гл. ас. д-р Силвия Димитрова

Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция. Студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади (при регламент 7 минути) с последваща дискусия върху тях. Представените на конференцията доклади, в обем от 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник. Докладите следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентите, желаещи да участват в Прегледа на студентската научна дейност следва да предадат своите доклади до 12.04.2019 г. в каб. 225-б.