График за явяване на неположени изпити от уч. 2017/2018 г.

КАТЕДРА „УА“

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Добрин Добрев

19.03.2019 г.

10.15

H-101

16.04.2019 г.

9.00

301

Проф. д-р Цвета Зафирова

21.03.2019 г.

14.00

1-55

11.04.2019 г.

14.00

1-55

Доц. д-р Десислава Серафимова

28.03.2019 г.

15.15

316

18.04.2019 г.

13.30

316

Доц. д-р Юлиян Нарлев

11.03.2019 г.

8.30

419

01.04.2019 г.

8.30

419

Гл. ас. д-р Катя Владова

05.03.2019 г.

8.00

505

22.04.2019 г.

8.00

505

Гл. ас. д-р Радка Иванова

18.03.2019 г.

11.15

505

08.04.2019 г.

11.15

505

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

07.03.2019 г.

10.15

2-228

04.04.2019 г

10.15

2-228

Гл. ас. д-р Веселина Максимова

18.03.2019 г.

13.00

505

15.04.2019 г.

13.00

505

Гл. ас. д-р Велина Колева

15.03.2019 г.

10.00

505

12.04.2019 г.

10.00

505

Ас. д-р Бончо Митев

21.03.2019 г.

14.00

1-55

11.04.2019 г.

14.00

1-55

Проф. д-р Анастасия Станчева

04.04.2019 г.

10.15

312

Гл. ас. д-р Силвия Димитрова 23.04.2019 г. 15.00 тестов център