Ръководители на учебната практика през 2019 г. на студентите от 3 курс, спец. Мениджмънт и спец. ПА

17 гр. - гл. ас. д-р Силвия Димитрова

36 гр. - гл. ас. д-р Радка Иванова

37 гр. - гл. ас. д-р Петя Ангелова

38 гр. - ас. д-р Бончо Митев

39 гр. -  гл. ас. д-р Велина Колева