Държавен изпит, м. януари 2019 г.

Комплексен държавен изпит - 29 януари, 8:00 ч., зала 1-58

Защити на дипломни работи - 29 януари, 8:00 ч., зала 310