Студенти от ИУ – Варна посетиха Областния информацонен център

Среща на студенти от Икономически университет – Варна с представители на Областния информационен център – Варна, се състоя на 12.12.2018 г. Тя бе организирана от доц. д-р Добрин Добрев.

Областният информационен център – Варна запозна студенти в 5 курс от специалностите „Мениджмънт на организациите" и "Мениджмънт на публичните администрации" в Икономическия университет с функционалностите на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 2014-2020 – ИСУН 2020.

Тя обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз, независимо от тяхното местоположение на територията на България. Като кандидат по някоя оперативна програма чрез системата заинтересованите лица имат възможност да създадат и попълнят своя електронен формуляр за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложения към него и да подадат своето проектно предложение.
ИСУН е създадена така, че да отговаря на изискванията за публичност и прозрачност. През този програмен период има модули за електронно кандидатстване и отчитане. Съществува и такъв, в който управляващите органи и местните инициативни групи сами могат да създадат формуляр за кандидатстване, обясни управителят на ОИЦ – Варна Виктория Николова. В системата са показани всички отворени процедури, по които може да се кандидатства, изброени и описани са оперативните програми.

Експертът нагледно показа на студентите и на техни преподаватели как функционира ИСУН и как се търси информация в системата. Младите хора научиха какво представлява формулярът за кандидатстване и по какъв начин могат да намерят данни за изпълнението на проекти по оперативните програми. Те получиха ценни съвети за тънкостите при подготовката и писането им.

Студентите пожелаха да научат подробности за ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и за Програмата за морско дело и рибарство. Присъстващите се поинтересуваха и какви са добрите, и лошите практики при работата по проекти, доколко тромави и бюрократични са процедурите и дали оценяването е обективно.

След като отговори на всички въпроси, Виктория Николова представи дейностите на Областния информационен център – Варна и услугите, които предлага.
„Тъй като има хора, които са негативно настроени към европейското финансиране, ние показваме какво хубаво може да се случи“, коментира тя.