Нова специалност акредитирана от световна организация

Нова специалност акредитирана от световна организация

В новата aнглоезична специалност "Accounting", студентите ще имат възможност да се обучават по първата акредитирана от топ световна професионална организация CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) бакалавърска програма в България. Завършилите тази специалност ще имат възможността да се освободят от първите седем дисциплини в квалификационната рамка на CIMA при кандидатстване за диплома на CIMA за „Management Accounting“. За получаване на дипломата ще е необходимо да вземе допълнително само един практически изпит, който се държи пред международната професионална организация (изискване, задължително за завършилите студентите от всички акредитирани организации по света).

Учебните дисциплини* с възможност за освобождаване от изпит при явяване за диплома от CIMA са:

Новата специалност Accounting с акредитация от топ световна професионална организация

* Студентите, завършили специалност International Business на Икономически университет – Варна, имат възможност да се освободят от изпити по три дисциплини: BA1 ;BA4; E1

Програмата Accounting e  в процес на акредитация за шест дисциплини от квалификационната рамка на другата водеща световна професионална организация в областта на счетоводство, одит и бизнес анализа - ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).

Новата специалност Accounting с акредитация от топ световна професионална организация

The new BSc “Accounting” is the first programme accredited by CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants) in Bulgaria. The graduates can submit their diploma supplements and graduation diploma to receive their exemptions from seven subjects in CIMA Qualification Framework. To receive the CIMA Diploma in Management Accounting they should attempt and pass only the operational level case study.

The graduates can submit their diploma supplements and graduation diploma to receive their exemptions* from the marked subjects in CIMA Qualification Framework

*The graduates in BSc International Business may receive exemptions from three subjects: BA1 ;BA4; E1

The programme is in process of accreditation for six subjects in the qualification framework of the other top professional organization in the field of accountancy, audit and business analysis - ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants).