Съвместно обучение с Банка ДСК в ИУ – Варна

В рамките на стартиралото от тази учебна година съвместно обучение с Банка ДСК в магистърската програма "Банков мениджмънт" на 2.11.2018 г. в Икономически университет – Варна се проведоха първите за семестъра лекции на нейни мениджъри.

По дисциплината "Стратегически банков мениджмънт" лекция изнесе Коста Костов – ръководител на проект "Retail Banking of the Future", който запозна студентите с актуалните процеси по дигитализация на банковите услуги.

Лекцията на Стефан Памукчиев – началник на управление "Вътрешен контрол и одит", по дисциплината "Превенция на нарушения в банките", бе посветена на процедурите и одиторската практика в превенцията и разкриването на вътрешни измами.
И двете лекции предизвикаха интерес сред студентите, които зададоха въпроси и да дискутираха с експертите актуалните тенденции в съвременното банкиране.

След края на лекциите презентация направи Боян Стефов – член на УС на банката и ръководител направление "Корпоративно банкиране". Той запозна присъстващите със стажантската програма "Банка ДСК в търсене на таланти". В събитието участваха също третокурсници от специалност "Финанси" и магистри от специалност "Корпоративни финанси".