График за явяване на неположени изпити от уч.2017/2018 г.

КАТЕДРА „УА“

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА/КАБ.

Доц. д-р Добрин Добрев

07.11.2018 г.

16.15

223

05.12.2018 г.

10.15

301

Проф. д-р Цвета Зафирова

05.11.2018 г.

14.00

1-56

03.12.2018 г.

15.00

1-56

Доц. д-р Десислава Серафимова

26.11.2018 г.

13.00

229в

10.12.2018 г.

13.00

229в

Доц. д-р Юлиян Нарлев

07.11.2018 г.

10.00

419

05.12.2018 г.

10.00

419

Гл. ас. д-р Катя Владова

22.11.2018 г.

11.00

323

13.12.2018 г.

11.00

323

Гл. ас. д-р Радка Иванова

05.11.2018 г.

14.00

1-56

03.12.2018 г.

15.00

1-56

Гл. ас. д-р Петя Ангелова

05.11.2018 г.

09.15

Н-209

03.12.2018 г

11.15

447

Гл. ас. д-р Веселина Максимова

12.11.2018 г.

13.30

505

03.12.2018 г.

13.30

505

Гл. ас. д-р Велина Колева

12.11.2018 г.

16.00

505

10.12.2018 г.

16.00

505

Ас. д-р Бончо Митев

12.11.2018 г.

11.15

2-127

03.12.2018 г.

11.15

1-127