Интензивни езикови курсове за кандидат-студенти

Център за чужди езици към Икономически университет – Варна


организира интензивни езикови курсове
за кандидат-студенти, за неуспешно положили матура по език или не притежават сертификат за ниво на владеене
по:


Немски, френски, английски, руски език – за покриване ниво В1

Английски език – за покриване ниво В2Продължителност на курсовете – 100 часа
Такса – 360.00 лв.
Начало – 1 юни 2015 г.
Продължителност – 4 седмици, по 5 часа дневно
Място на провеждане – основна сграда ИУ - Варна
 

Важно: На успешно завършилите се признава съответно ниво на владеене на чужд език - В1 при кандидатстване в ИУ - Варна за специалностите Туризъм, МИО и В2 за специалностите, преподавани на английски език.
Справки и записвания:
Борис Абрашев
тел. 0882 165161
borabr@abv.bg