График курсове разговорен английски

Моля, записалите се за курсовете по разговорен английски език, да заповядат на 23 февруари, /понеделник/, в 13.00 часа, в зала 52 на ИУ - Варна за уточняване графика на занятията.

Б. Абрашев
Център за чужди езици