Центърът за чужди езици към ИУ - Варна спечели проект на стойност 5000 норвежки крони

Сумата по проекта се предоставя от норвежката организация за академично подпомагане SUI и е предназначена за закупуване на учебници,  учебни материали и филми за обучението по норвежки език.