Такса курс норвежки език

Център за чужди езици към ИУ - Варна
продължава записването за курс по норвежки език - начинаещи
Продължителност на курса 100 часа

Начало 16 март 2015 г.


За всичики записани - имаме удоволствието да ви уведомим, че курсовете по норвежки език за начинаещи към Център за чужди езици ще започнат на 16 март 2015 г.

Таксата от 360.00 лв., /включен учебник/, можете да заплатите до 10 март 2015 г. на следната банкова сметка:

"Инвестбанк" АД – клон Варна

IBAN: BG 62 I0RT 7377 3106 8945 00

BIC: IORTBGSF

Титуляр: ИУ - Варна -  Център за чужди езици

Основание за превода: Такса курс норвежки език на ............... /Име, Презиме, Фамилия/

ВАЖНО: Моля да ме уведомите с е-мейл за извършения превод на таксата.

За справки и записвания:
borabr@abv.bg
тел.: 0882 165 161
Борис Абрашев