Курс по разговорен английски език с английски преподавател

Център за чужди езици организира курс по разговорен английски език с английски преподавател. Курсът ще започне в началото на месец септември и е с продължителност 2 месеца и 100 учебни часа.

За допълнителна информация, може да се обръщате към:

Борис Абрашев
GSM. 0882165161
e-mail:borabr@abv.bg