Финансово-счетоводен отдел

Финансово-счетоводен отдел

 Счетоводител

Гергана Нанева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164788

Електронна поща Email: g_naneva@ue-varna.bg

Галина Андреева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208


Mobile Мобилен тел. 0882 164796

Електронна поща Email: g.andreeva@ue-varna.bg

Цветанка Атанасова

Кабинет Кабинет: 231


Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164818

Жени Станчева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164758

Електронна поща Email: jeni.stancheva@ue-varna.bg

Джейлян Атъф

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164820

Електронна поща Email: dzheylyan.hyusein@ue-varna.bg

Милена Великова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164823

Електронна поща Email: m.velikova@ue-varna.bg

Станислава Захариева

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164819

Електронна поща Email: szaharieva@ue-varna.bg

Марина Карачолова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164817

 Счетоводител, Поделение "Общежития и столове"

Юлиян Губатов

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164822

Електронна поща Email: u.gubatov@ue-varna.bg

 Счетоводител, "Колеж по туризъм"

Лилия Ламбова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0879 313922

Електронна поща Email: liliya_lambova@ue-varna.bg

 Касиер

Вяра Вълкова

Кабинет Кабинет: 231

Тел. 052 643362 ; 0884 699208

Mobile Мобилен тел. 0882 164798

 Вътрешен одит

Финансов контрольор

Недялка Александрова

Кабинет Кабинет: Спортен комплекс, каб. С 10Mobile Мобилен тел. 0882 164574