Семестриални такси за учебната 2019/2020 г., ОКС "бакалавър"

Професионално направление Факултет Специалност Катедра Държавен прием
(в лева)

 
Платен прием
(в лева)

 
Редовно Редовно Дистан-
ционно
Администрация и управление Управление Мениджмънт Управление и администрация 265 670
Публична администрация Управление и администрация
Съдебна администрация Правни науки
Икономика Финансово-счетоводен Счетоводство и одит Счетоводна отчетност 265 670 670
Финанси Финанси
Счетоводство и финанси Счетоводна отчетност 265 670
Застраховане и осигуряване Финанси
Счетоводство (с преподаване на англ. език) Счетоводна отчетност 265 1150
Управление Маркетинг Маркетинг 265 670
Дигитални медии и ПР Маркетинг
Международни икономически отношения Международни икономически отношения
Международен бизнес (с преподаване на англ. език) Маркетинг 265 1150
Стопански Икономика и търговия Икономика и управление на търговията 265 670 670
Недвижими имоти и инвестиции Икономика и управление на строителството
Индустриален бизнес и предприемачество Индустриален бизнес
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Икономика и управление на строителството 265 670
Логистика Индустриален бизнес
Бизнес икономика Икономика и управление на строителството
Аграрен бизнес Аграрна икономика
Екологичен бизнес и регионална сигурност Аграрна икономика
Стокознание и митническа дейност Стокознание
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на англ. език) Индустриален бизнес 265 1150
Информатика Бизнес информационни системи Информатика 265 670
Туризъм Управление Туризъм Икономика и организация на туризма 265 670 670
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Икономика и организация на туризма 265 1150
Информатика и компютърни науки Информатика Информатика Информатика 450 1100
Информатика и компютърни науки Информатика
Мобилни и уеб технологии Информатика

Обучение на чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

1250 € 1250 €
Подготвителен (езиков) курс (в евро) 1250 €


Банкова сметка: ДСК ЕАД
IBAN: BG73STSA93003129276200
BIC: STSABGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
В основание за плащане е необходимо да са изписани: Фак. номер, Специалност и Трите имена на студента