Образователна и научна степен "Доктор"

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

Кандидат: Кристиян Пламенов Вълчев

Тема на дисертационния труд: "Развитие на пазара на луксозни градски жилищни имоти в България"

Докторска програма "Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)"

Публична защита: 27.09.2019 г., 13:00 ч., зала 320.

Научно жури

Рецензии

Становища

Автореферат

26.08.2019 г.

Кандидат: Галин Иванов Марков

Тема на дисертационния труд: „Методически аспекти на оценката и управлението на риска във вътрешния финансов контрол в публичния сектор на Република България”

Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност"

Научно жури
 
03.07.2019 г.

Кандидат: Томас Винфрид Хенчел

Тема на дисертационния труд: "Контролингът и факторингът в процеса на оптимизиране на продажбите при търговията с автомобили (на примера на „Фолксваген АГ“ Германия)"

Докторска програма "Икономика и управление (търговия)"

Научно жури 03.07.2019 г.
НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР НА НАУКИТЕ"
Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на