Мисия

         Предмет на дейност на издателство "Наука и икономика" на Икономически университет - Варна е подготовка и издаване на учебници, учебни помагала, научна и справочна литература, автореферати на докторски дисертации и други вътрешни издания.

       За осигуряване на процеса на обучение в Икономически университет - Варна се издават учебници и учебни помагала, съответстващи на текущите учебни планове и учебни програми.

       Разпространението на научни знания се осъществява чрез публикуване на монографии, студии, статии и доклади в периодичните издания Годишник на Икономически университет - Варна, списание "Известия", библиотека "Цани Калянджиев" и сборници от научни конференции.

лого на издателството

Издателство "Наука и икономика"
Икономически университет - Варна