Зала за хранене

Икономически университет – Варна разполага с нови и модерни зали за хранене, разположени в основната сграда и във втори корпус на университета. Залата за хранене в основен корпус се намира на втория етаж, в надстойката на университета, след асансьорите.

Всички студенти, които желаят да ползват с намаление услугите на Хранителния комплекс в основната сграда и в бл. 2 (Втори корпус) на ИУ-Варна, е необходимо да получат магнитна карта за поевтиняване в каб. Стипендии и общежития, Студентска улица от инспектор "Стипендии и общежития".

Работно време на зала за хранене

Основна сграда

08:00 - 19:30 часа

Втори корпус

08:00 - 19:30 часа

Предлага се закуска, обяд и вечеря в следните часове -
от 08:30 до 10:00 ч.; от 11:30 до 14:30 ч. и от 17:30 до 19:30 ч.