Зали за свободен достъп

Зали за свободен достъп


Студентите от ИУ-Варна могат да използват компютри с достъп до Интернет от 08:30 до 16:30 часа в зала H-213. В случай, че залата е заключена, може да се обърнете към служителите в каб. H-204.